Πολιτική

Όροι Χρήσης

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση της ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.panserraikosfc.gr. Μέσω της διαδικτυακής της πλατφόρμας, η ΠΑΕ παρέχει στους φιλάθλους της πρόσβαση στην ενημέρωση για τις αγωνιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ και υπηρεσίες αγορών προϊόντων και εισιτηρίων, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, στιγμιότυπα αγώνων, δημοσκοπήσεις κ.λ.π.
Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ οι χρήστες παραχωρούν την συγκατάθεσή τους στους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτής της ιστοσελίδας αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ εκχωρεί στους χρήστες της ιστοσελίδας ένα προσωπικό, χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης και μη αποκλειστικό δικαίωμα και άδεια χρήσης του αντικειμενικού κώδικα του Λογισμικού, με την προϋπόθεση ότι δεν θα αντιγράψουν, τροποποιήσουν, δημιουργήσουν παράγωγο έργο, πουλήσουν, εκχωρήσουν, εκμισθώσουν, παραχωρήσουν δικαιώματα στο λογισμικό μέσω δανεισμού, ή με άλλο τρόπο μεταβιβάσουν οποιοδήποτε δικαίωμα επί του Λογισμικού.
ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Οι χρήστες αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ για:
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, προσβλητικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,
• πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
• αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
• ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
• παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
• συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
• ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Οι χρήστες της επίσημης ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ αντιλαμβάνονται και αποδέχονται ότι η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ δεν ελέγχει την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών» hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Άρα, η επικοινωνία και οι επιχειρηματικές συναλλαγές τους με διαφημιζόμενους και εμπόρους που βρίσκονται μέσα στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά μεταξύ αυτών και των εν λόγω εμπόρων. Επίσης, οι χρήστες της ιστοσελίδας έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ότι η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ δεν είναι υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημία ή απώλεια που προκαλείται ή που υποτίθεται ότι προκαλείται από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από περιεχόμενο, αγαθά και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα από ή μέσω τέτοιας τρίτης διαδικτυακής τοποθεσίας.
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ παρέχει στους χρήστες της ιστοσελίδας της, τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες του συλλόγου, τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από την ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις των φιλάθλων σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται σε ψηφοφορία. Η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ καθορίζει τους ειδικότερους όρους για την συμμετοχή στην ψηφοφορία.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι χρήστες έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν ρητά ότι η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ουδεμία ευθύνη φέρει για καμία άμεση, έμμεση, περιστασιακή, έκτακτη ή επακόλουθη ζημιά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των ζημιών από απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης δεδομένων ή άυλες απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη ή νόμο που προβλέπει το αντίθετο. Σε καμία περίπτωση η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ δεν φέρει ευθύνη αποζημίωσης για οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να προκληθούν από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά καιρούς να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα, κάποιες υπηρεσίες με ή χωρίς ειδοποίηση. Συμφωνείται ότι η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στους χρήστες ή σε οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή των υπηρεσιών. Εκτός εάν δηλώνεται ρητά το αντίθετο, οι νέες λειτουργίες που αυξάνουν ή βελτιώνουν τις τρέχουσες υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων και των νέων υπηρεσιών της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ θα υπόκεινται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις χρήσης.
ΛΗΞΗ
Η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, να διακόψει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της σε χρήστη όταν αυτός έχει παραβιάσει τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις χρήσης ή άλλως όταν κατά την κρίση της έχει προβεί σε μη αποδεκτή χρήση της ιστοσελίδας της.
Αυτή η ιστοσελίδα είναι η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ και περιέχει ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες. Πνευματικά Δικαιώματα με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εμπορική αναπαραγωγή, εκχώρηση ή παραχώρηση χωρίς την έγγραφη άδεια της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.
Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους και χρήσης της και το κοινό παρακαλείται να τους αναγνώσει προσεκτικά κατά την επίσκεψή του στο www.panserraikosfc.gr
Πολιτική

Πολιτική Απορρήτου

Η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (εφεξής «η ΠΑΕ» ή «εμείς») λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την προστασία της Ιδιωτικότητας των χρηστών της ιστοσελίδας της (εφεξής αναφερόμενοι ως «εσείς») και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαρκή συμμόρφωση της με το ισχύον Εθνικό και Ευρωπαϊκό Νομικό και Κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
1. Αντικείμενο
Η παρούσα Πολιτική έχει ως σκοπό να περιγράψει το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, όταν έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα εν λόγω προσωπικά σας δεδομένα, τη νομική βάση επεξεργασίας, καθώς και τα δικαιώματα σας ως υποκείμενα αυτών των δεδομένων, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις διαφάνειας και ενημέρωσης που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (εφεξής αναφερόμενος ως «ΓΚΠΔ») και ο ελληνικός Νόμος 4624/2019.
Η ΠΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κα να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την κοινοποίησή τους σε εσάς, είτε μέσω e-mail, είτε με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο η ΠΑΕ κρίνει πρόσφορο.
Η παρούσα Πολιτική πρέπει να διαβάζεται μαζί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας, οι οποίοι διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Μπορείτε να διαβάσετε τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας στο https://panserraikosfc.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/.
2. Δεδομένα που συλλέγονται

A. Κατά την απλή πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας:
H ΠΑΕ συλλέγει αυτόματα δεδομένα σχετικά με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας («log data»). Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες, όπως την Διεύθυνση IP («IP address») που χρησιμοποιήσατε προκειμένου να συνδέσετε την συσκευή σας με το internet, το πρόγραμμα περιήγησης και την έκδοση του, το URL, τις σελίδες που επισκεφθήκατε, τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που αναζητήσατε, την ώρα και την ημερομηνία της επίσκεψής σας, τον χρόνο που αφιερώσατε σε αυτές τις σελίδες και άλλες στατιστικές πληροφορίες. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies της ΠΑΕ στο https://panserraikosfc.gr/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae/
B. Κατά την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας επικοινωνίας:
Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας, η ΠΑΕ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συμπληρώνονται από εσάς τους ίδιους και τα οποία περιλαμβάνουν:
• Το Όνομά σας
• Το Επώνυμο σας
• Τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σας/το e-mail σας
• Το σχόλιο/μήνυμα που εσείς οι ίδιοι κοινοποιείτε σε εμάς
Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για να απαντήσουμε στο σχόλιο/μήνυμά σας.
Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε εσείς οι ίδιοι μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας επικοινωνίας επεξεργάζονται από την ΠΑΕ μέχρι να απαντήσουμε οριστικά στο σχόλιο/μήνυμά σας και αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας, μόνο για λόγους που ανάγονται στη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών αξιώσεων της ΠΑΕ.
Γ. Κατά την εγγραφή στο newsletter:
Εάν εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter), επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να αποστείλουμε το ενημερωτικό δελτίο σε εσάς και συγκεκριμένα:
• Το Όνομά σας
• Το Επώνυμο σας
• Τον Αριθμό κινητού σας τηλεφώνου
• Τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σας/το e-mail σας
Για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο θα πρέπει να είστε άνω των 15 ετών, γεγονός το οποίο θα σας ζητηθεί να βεβαιώσετε κατά την εγγραφή σας.
Η εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να διαγραφείτε από ένα ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) οποιαδήποτε στιγμή μέσω του συνδέσμου που βρίσκεται στο τέλος του ενημερωτικού υλικού ή με αποστολή στο παρακάτω e-mail: info@panserraikosfc.gr.
Χρησιμοποιούμε τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να σας ενημερώνουμε σχετικά με τα νέα του Συλλόγου και να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με διαγωνισμούς, εισιτήρια και διάφορες δράσεις ή/και εκδηλώσεις ή/και προσφορές νέων προϊόντων και υπηρεσιών δικών μας ή/και των επίσημων χορηγών και συνεργατών μας, τους οποίους μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας.
Η ΠΑΕ λαμβάνει τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα από εσάς τους ίδιους με την εγγραφή σας στα ενημερωτικά μας δελτία (newsletter) και μόνο εφόσον παρέχετε τη συγκατάθεσή σας.
Δ. Κατά τη χρήση κοινωνικών προσθηκών (social plug–in)
Η ιστοσελίδα της ΠΑΕ χρησιμοποιεί κοινωνικές προσθήκες των κοινωνικών δικτύων Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, και Viber, οι οποίες επισημαίνονται με το αντίστοιχο σύμβολο.
Όταν πατάτε αυτό το σύμβολο, ο περιηγητής σας δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές των ανωτέρω κοινωνικών δικτύων. Το περιεχόμενο της προσθήκης μεταδίδεται απευθείας από το κοινωνικό δίκτυο στο πρόγραμμα περιήγησής σας και ενσωματώνεται στην ιστοσελίδα. Με την ενσωμάτωση του plug-in, το κοινωνικό δίκτυο λαμβάνει τις πληροφορίες που έχει πρόσβαση ο περιηγητής σας στην αντίστοιχη σελίδα της ιστοσελίδας μας, ακόμη και αν δεν έχετε λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο ή δεν είστε συνδεδεμένοι σε αυτό. Αυτές οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της Διεύθυνσης IP/«IP Address») μεταδίδονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας σε ένα διακομιστή του κοινωνικού δικτύου που ενδεχομένως βρίσκεται σε τρίτες χώρες (δηλ. σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) και αποθηκεύονται εκεί.
Εάν είστε συνδεδεμένοι στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο, τότε ενεργοποιώντας το plug- in, θα συνδεθείτε στην ιστοσελίδα μας απευθείας από τον προσωπικό σας λογαριασμό στο κοινωνικό δίκτυο. Εάν χρησιμοποιείτε το κοινωνικό δίκτυο, για παράδειγμα πατώντας το κουμπί “Μου αρέσει” στο Facebook ή αν γράφετε κάποιο σχόλιο στο Instagram, αυτές οι πληροφορίες μεταδίδονται επίσης σε ένα διακομιστή του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου και αποθηκεύονται εκεί. Αυτές οι πληροφορίες θα εμφανίζονται στο κοινωνικό δίκτυο και θα είναι ορατές στις επαφές σας εκεί. Το κοινωνικό δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για διαφημίσεις, έρευνα αγοράς και για το σχεδιασμό των ιστοσελίδων του σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χρηστών. Εάν δεν επιθυμείτε το κοινωνικό δίκτυο να συλλέγει τα δεδομένα σας και να το συσχετίζει με το προφίλ σας κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, πρέπει να αποσυνδεθείτε από αυτό προτού επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.
Για πληροφορίες σχετικά με το σκοπό και την εμβέλεια της συλλογής δεδομένων και την περαιτέρω επεξεργασία και χρήση τους από το κοινωνικό δίκτυο, καθώς και τα δικαιώματα σας και τις επιλογές απενεργοποίησης για την προστασία του προσωπικού σας απορρήτου, σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε προσεκτικά τις αντίστοιχες Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των κοινωνικών δικτύων και να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ανάλογα με τις απαιτήσεις στο προσωπικό λογαριασμό σας.
3. Σκοποί Επεξεργασίας
Η ΠΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που αναφέρονται ανωτέρω, για τους ακόλουθους σκοπούς:
• για να σας παρέχει πληροφορίες ύστερα από αίτημά σας.
• για να σας αποστείλει ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα νέα του Συλλόγου και να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με διαγωνισμούς, εισιτήρια και διάφορες δράσεις ή/και εκδηλώσεις ή/και προσφορές νέων προϊόντων και υπηρεσιών δικών της ή/και των επίσημων χορηγών και συνεργατών της, εφόσον έχετε προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας.
• για να εξατομικεύσει και να βελτιώσει την εμπειρία σας στις ψηφιακές της πλατφόρμες.
• για τον έλεγχο, τη βελτίωση και την προσαρμογή των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στις προτιμήσεις και τις επιλογές σας.
• για λόγους δημιουργίας προφίλ πελατών και έρευνας αγοράς.
• για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών της αξιώσεων.
• για τη συμμόρφωση της με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Η ΠΑΕ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.
4. Νομική Βάση
Η ΠΑΕ επεξεργάζεται νόμιμα τα προσωπικά σας δεδομένα και για την κάθε μία επεξεργασία που εκτελεί, υφίσταται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες νομικές βάσεις:
(α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων της ΠΑΕ.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 (στ) του ΓΚΠΔ, η ΠΑΕ μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, όταν η επεξεργασία αυτή «είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η ΠΑΕ, εκτός εάν έναντι των συμφερόντων αυτών υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
Εν προκειμένω, η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών της αξιώσεων της ΠΑΕ, συνιστά ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει η ΠΑΕ, ώστε να επιτελούνται με επιτυχία οι εταιρικοί σκοποί της.
(β) Μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ενδέχεται εφόσον εξασφαλίσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας με θετική ενέργεια (opt-in) να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να σας αποστείλει ενημερωτικό ή προωθητικό υλικό αναφορικά με δράσεις ή διάφορες εκδηλώσεις της, καθώς και για παροχές ή και προωθητικές ενέργειες δικές της, των χορηγών της ή και των συνεργατών της, που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν και εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες σας.
(γ) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της ΠΑΕ με τις έννομες υποχρεώσεις της
Η ΠΑΕ έχει υποχρέωση συμμόρφωσης με διάφορες υποχρεώσεις της που πηγάζουν από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 6, παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ, η ΠΑΕ μπορεί να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα όταν η επεξεργασία «είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της με έννομη υποχρέωσή της».
5. Χρονικό διάστημα διατήρησης
Η ΠΑΕ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στις προηγούμενες Ενότητες ή για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο ή για την υπεράσπιση της ΠΑΕ έναντι πιθανών δικαστικών ενεργειών για την επιδίωξη απαιτήσεων. Εφόσον ολοκληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο συνελέγησαν τα προσωπικά δεδομένα και αναφέρεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου και αφού παρέλθει η περίοδος διατήρησης, η ΠΑΕ τα διαγράφει.
6. Ασφάλεια Πληροφοριών
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ΠΑΕ διενεργείται με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Συγκεκριμένα, διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της ΠΑΕ, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Η ΠΑΕ χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των δεδομένων.
Παρά το γεγονός ότι η ΠΑΕ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των προσωπικών σας δεδομένων, η διαβίβαση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι ποτέ απολύτως ασφαλής. Ως εκ τούτου, η ΠΑΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά τους όταν μεταδίδονται μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου, επομένως οποιαδήποτε διαβίβαση τέτοιου τύπου γίνεται με ευθύνη του αποστολέα.
7. Διαβιβάσεις σε Τρίτους
Η ΠΑΕ δεν προβαίνει με κανένα τρόπο στην διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας της έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.
H ΠΑΕ ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή να διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι εκτελούν για λογαριασμό της Εταιρείας διάφορες λειτουργίες, (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του χώρου και της ασφάλισης) και σε εξωτερικούς συμβούλους, συνεργάτες, δικηγόρους, λογιστές, ελεγκτές, αλλά και παρόχους τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών και συμβούλους Πληροφορικής.
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς παρόχους διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.
Περαιτέρω η ΠΑΕ ενδέχεται να διαβιβάσει τα στοιχεία σας στο πλαίσιο των κανονιστικών της υποχρεώσεων σε:
• Φορολογικές, Ελεγκτικές και άλλες Δημόσιες Αρχές, όταν θεωρούμε με καλή πίστη ότι ο Νόμος ή άλλη κανονιστική πράξη μας υποχρεώνει να παρέχουμε πρόσβαση ή να διαβιβάσουμε τα δεδομένα αυτά.
• Αστυνομικές και άλλες αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου ή διοικητικές αρχές, εφόσον αυτό απαιτείται από το Nόμο ή από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη εκτελεστή πράξη ή εντολή.
Τυχόν διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (δηλ. εκτός κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νορβηγίας, Ισλανδία, και το Λιχτενστάιν) θα γίνεται μόνο σε συμμόρφωση με το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην προστασία των δεδομένων και μόνο όταν παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων σας.
Επιπλέον, η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (link) προς άλλες ιστοσελίδες που δεν λειτουργούν από εμάς. Αν κάνετε κλικ (click) σε ένα σύνδεσμο (link) τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και τις Πολιτικές Απορρήτου όλων των ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτου μέρους που επισκέπτεστε. Η ΠΑΕ δεν έχει κανένα έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων/δικτυακών τόπων ή υπηρεσιών τρίτων μερών.
8. Αποθήκευση
Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται σε διακομιστές που βρίσκονται εντός χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και δεν μεταφέρονται σε τρίτες χώρες (χώρες εκτός της ΕΕ / ΕΟΧ).
Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου θεωρούνται ότι παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων με την Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ΠΑΕ μεταφέρει τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οφείλει νομίμως να σας κοινοποιήσει τους σκοπούς αυτής της μεταφοράς, καθώς και να παρέχει τις κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που διαβιβάζονται.
9. Τα δικαιώματά σας ως Υποκείμενα των Δεδομένων
Μια από τις βασικές αρχές του ΓΚΠΔ είναι η προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Στο ανωτέρω πλαίσιο, έχετε ένα σύνολο δικαιωμάτων αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΠΑΕ. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα:
• Ενημέρωσης, Πρόσβασης, Διόρθωσης και Διαγραφής. Μπορείτε να αιτηθείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που η ΠΑΕ τηρεί για εσάς και να ζητήσετε την τροποποίηση, διόρθωση, επικαιροποίηση ή διαγραφή των πληροφοριών αυτών. Ενδεχομένως, να σας ζητήσουμε συμπληρωματικές πληροφορίες, προκειμένου να επεξεργαστούμε το αίτημά σας, ωστόσο εφόσον σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς, η παροχή αυτή θα γίνεται χωρίς κάποια οικονομική σας επιβάρυνση, εκτός εάν το αίτημά σας είναι «προδήλως αβάσιμο ή καταχρηστικό». Εάν αιτηθείτε περαιτέρω αντίγραφα των πληροφοριών αυτών από εμάς μπορεί να σας επιβαρύνουμε με ένα εύλογο διοικητικό κόστος. Εφόσον έχουμε νόμιμο δικαίωμα να αρνηθούμε το αίτημά σας, σε περίπτωση τέτοιας άρνησης, θα σας ενημερώνουμε για τους συγκεκριμένους λόγους της εν λόγω άρνησης.
• Εναντίωσης. Μπορείτε να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικά σας δεδομένων, κυρίως όταν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς εννόμου συμφέροντος της ΠΑΕ. Εφόσον η επεξεργασία γίνεται για τους σκοπούς εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της, η ΠΑΕ θα συμμορφώνεται με την αντίρρησή σας, και θα παύει τη συγκεκριμένη επεξεργασία, εκτός εάν η ΠΑΕ μπορεί να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η εν λόγω επεξεργασία γίνεται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της ΠΑΕ.
• Περιορισμού της Επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να «αποκλείσετε» ή να καταργήσετε την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας, αλλά δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή γίνεται με τη συγκατάθεση σας, ή η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη, είτε για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων της ΠΑΕ, είτε για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Διατηρούμε καταλόγους με άτομα που έχουν ζητήσει να «αποκλειστεί» η περαιτέρω χρήση των προσωπικών τους δεδομένων για να βεβαιωθούμε ότι ο περιορισμός θα γίνει σεβαστός στο μέλλον.
• Φορητότητάς: Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς σε οποιονδήποτε τρίτο. Για την εξυπηρέτηση του δικαιώματός σας αυτού θα σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εναλλακτικά μπορούμε να αποστείλουμε και απευθείας τα δεδομένα για λογαριασμό σας. Το δικαίωμα στη φορητότητα ισχύει για (α) δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα (δηλ. χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση), (β) για προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς (γ) για προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στη βάση της συγκατάθεσής σας ή των οποίων η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης.
• Καταγγελίας στις αρμόδιες αρχές: Έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε καταγγελία ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής, η οποία για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ»). Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τους ακόλουθους τρόπους: (α) Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, (β) Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, (γ) Fax: +30-210 6475628, (δ) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.
• Ανάκλησης της συγκατάθεσής. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στη βάση της προηγούμενης συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή και η ΠΑΕ θα παύσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία είχατε προηγουμένως συναινέσει, εκτός εάν υφίσταται εναλλακτική νομική βάση που να δικαιολογεί τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό, περίπτωση για την οποία θα σας ενημερώσουμε.
10. Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Η ΠΑΕ ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Επεξεργασίας είναι τα εξής:
Επωνυμία:
ΜΟΥΣΙΚΟΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1946
Διακριτικός Τίτλος: ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 155669552000
Α.Φ.Μ.: 996963470 Δ.Ο.Υ. ΣΕΡΡΩΝ
Έδρα: Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, ΤΚ 62125, Σέρρες, Σερρών
Νόμιμος Εκπρόσωπος: ΧΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Σούλα Χορτομάρη
Τηλέφωνο: 2321085858
Fax: 2321085858
E-mail: mgspanserraikosfc@gmail.com
Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Ειδοποίηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.
Ορισμοί
«Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων ( “ΓΚΠΔ”)» – κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στην εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μάϊου 2018, και κάθε αναφορά σε αυτών θα πρέπει να ερμηνεύεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει και την εθνική εφαρμοστική νομοθεσία.
«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
«επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,
«ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»: είναι προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχουν πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, την φυσική και πνευματική υγεία, γενετικά και βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, και πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Λόγω της φύσης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η νομοθεσία είναι πολύ πιο αυστηρή σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα αυτά πρέπει να τυγχάνουν επεξεργασίας. Η Εταιρεία επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με το νόμο.
«παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
«περιορισμός της επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον.
«υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

Πολιτική

Πολιτική Cookies

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES
Η ιστοσελίδα www.panserraikosfc.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα») χρησιμοποιεί την τεχνολογία των cookies για να αποθηκεύσει πληροφορίες στον πλοηγό των επισκεπτών της. Το παρόν κείμενο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα cookies. Με την πλοήγηση στην Ιστοσελίδα, ο εκάστοτε επισκέπτης συμφωνεί και αποδέχεται την χρήση cookies στον υπολογιστή του, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Χρήσης. Εάν δεν είναι επιθυμητή η εγκατάσταση cookies από την Ιστοσελίδα, ενδείκνυται η χρήση κατάλληλων ρυθμίσεων (όπως παρατίθενται παρακάτω) ή η αποχή από τη χρήση της Ιστοσελίδας.
Τι είναι τα cookies;
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο διακομιστής ιστοσελίδας – web server) αποθηκεύει μονόπλευρα στον πλοηγό (browser) του υπολογιστή ενός χρήστη, χωρίς καμία άλλη ανταλλαγή δεδομένων. Τα cookies περιέχουν κάποιες πληροφορίες, όπως το όνομα μιας ιστοσελίδας και ορισμένα ψηφία και αριθμούς. Κάθε φορά που ο χρήστης επισκέπτεται μια ιστοσελίδα, η τελευταία ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και του προσφέρει σχετικές με αυτόν υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως η επιλογή γλώσσας, αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ.
Η ιστοσελίδα http://www.aboutcookies.org/περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης των cookies σε διαφορετικά προγράμματα πλοήγησης και περιλαμβάνει λεπτομέρειες για τον τρόπο διαγραφής των cookies από τον πλοηγό του υπολογιστή, καθώς και άλλες γενικές πληροφορίες για τα cookies.
Τεχνικά cookies (technical cookies)
Τα τεχνικά cookies χρησιμοποιούνται για την σωστή λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της ιστοσελίδας. Διακρίνονται σε cookies του πλοηγού (browser cookies) και cookies της συνεδρίας (session cookies), τα οποία διασφαλίζουν ότι η Ιστοσελίδα εμφανίζεται ορθά.
Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιτίθεται στη χρήση τέτοιου είδους τεχνικών cookies (technical cookies) δε θα μπορεί να περιηγηθεί και να δει την Ιστοσελίδα στο μέγιστό της δυναμικό.
Πέρα από τα τεχνικά cookies (technical cookies), ο γενικός κανόνας που διέπει τη χρήση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι ότι η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή προϋποθέτει την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη κατόπιν σαφούς και εκτενούς ενημέρωσης. Η συγκατάθεση δηλαδή αυτή θα πρέπει να δίνεται με θετική χειρονομία (opt-in) και όχι με αρνητική χειρονομία (opt-out).
Άρα, τα cookies τα οποία δεν αποτελούν «τεχνικά» cookies και τα οποία είναι πιο σημαντικά για την ιδιωτικότητα των χρηστών, π.χ. αυτά που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία προφίλ για τον χρήστη, μπορούν να εγκατασταθούν στον πλοηγό του υπολογιστή του χρήστη εφόσον ο χρήστης έχει ενημερωθεί σαφώς και εκτενώς και έχει δώσει εγκύρως τη συγκατάθεσή του.
Firstpartycookies
Τα «Firstpartycookies» τοποθετούνται από την ιστοσελίδα, τη στιγμή της επίσκεψης. Μόνο ο συγκεκριμένη ιστοσελίδα μπορεί να τα διαβάσει.
Thirdpartycookies
Τα «Thirdpartycookies» δημιουργούνται και χρησιμοποιούνται από φορέα διαφορετικό από τον ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας. Για παράδειγμα, μία ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτης εταιρείας για την ανάλυση του κοινού της. Η εταιρεία αυτή ορίζει τότε το δικό της cookie, για να κάνει την ανάλυση. Η εκάστοτε ιστοσελίδα μπορεί επίσης να περιλαμβάνει περιεχόμενο ενσωματωμένο από αλλού, για παράδειγμα βίντεο από το YouTube. Οι ιστοσελίδες αυτές μπορούν επίσης να εγκαθιστούν τα δικά τους cookies.
Οι ιστοσελίδες Facebook, Twitter και Youtube μπορούν να τοποθετούν cookies χρήσιμα για την κοινοποίηση περιεχομένου μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, ή για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις επισκέψεις. Η παρουσία, ο αριθμός και η κατάσταση των cookies εξαρτώνται από το πώς χρησιμοποιούνται οι συγκεκριμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πριν, κατά ή μετά από την επίσκεψη στην ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.
Συνίσταται η ανάγνωση της Πολιτικής Χρήσης cookies από τις ίδιες τις σελίδες των κοινωνικών δικτύων.
Τα cookies συνεδρίας
Τα cookies συνεδρίας αποθηκεύονται προσωρινά για τη διάρκεια μιας συνεδρίας πλοήγησης και σβήνονται από τον υπολογιστή, όταν κλείσει ο πλοηγός.
Τα μόνιμα cookies
Τα μόνιμα cookies, εγκαθίστανται στον πλοηγό του υπολογιστή για περιορισμένο χρονικό διάστημα και δεν σβήνονται όταν κλείνει το πρόγραμμα πλοήγησης. Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται για την βελτιστοποίηση της πλοήγησης του εκάστοτε χρήστη, όταν αυτός επισκέπτεται τη σελίδα επανειλημμένα.
Τα flashcookies
Η ιστοσελίδα της ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ χρησιμοποιεί το Adobe Flash Player για την προβολή βίντεο και παρουσιάσεων στους χρήστες. Η εταιρεία Adobe χρησιμοποιεί δικά της cookies. Χρησιμοποιούνται από το Flash Player για τους ίδιους λόγους που χρησιμοποιούνται και τα άλλα cookies, δηλαδή για την αποθήκευση των προτιμήσεων, ή την ταυτοποίηση των χρηστών.
Πως αναθεωρούνται οι ρυθμίσεις περί λειτουργίας cookies στον πλοηγό (browser)
Ενδέχεται ορισμένοι χρήστες να αναθεωρήσουν την συγκατάθεσή τους στην αποθήκευση των πληροφοριών που συλλέγονται από τα cookies στον υπολογιστή τους. Κάθε πλοηγός ιστοσελίδων (web browser) παρέχει σαφείς οδηγίες περί πολιτικής χρήσης των cookies.
Αν κάποιος δεν επιθυμεί να λαμβάνει cookies, μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του πλοηγού του έτσι ώστε:
• να προειδοποιείται όταν αποστέλλονται cookies,
• να απενεργοποιεί όλα ή μερικά από τα cookies που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα ή και
να διαγράφει cookies που έχουν ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή του
Ακολούθως παρατίθενται παραπομπές των βασικότερων web browsers οι οποίες αφορούν συγκεκριμένες εκδόσεις.
Συνιστάται η αναδρομή στην επίσημη βιβλιογραφία των κατασκευαστριών εταιρειών για την πιο επίκαιρη πληροφόρηση.
– Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el
– Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/el-gr/windows7/block-enable-or-allow-cookies
– Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/el/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
– Safari:http://support.apple.com/kb/ph5042