Επιτελείο Ομάδας

ΣΟΥΛΑ ΧΑΡΤΟΜΑΡΗ

Γραμματειακή Υποστήριξη

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ

Φυσικοθεραπευτής

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΙΝΤΑΝΑΚΗΣ

Φροντιστής
Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου
Αθλητικός Συντάκτης

Συνεργάτες

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΥΡΓΟΣ

Διατροφολόγος