Επιτελείο Ομάδας

Σούλα Χορτομάρη

Υπεύθυνη Γραμματείας

Κωνσταντίνος Αδαλής

Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου

Γιάννης Μπαλάνος

Ιατρός

Χρήστος Γκαβανόζης

Φυσικοθεραπευτής

Γιάννης Τζιντζής

Φυσικοθεραπευτής

Κώστας Μπεντούλης

Φυσικοθεραπευτής

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΙΝΤΑΝΑΚΗΣ

Φροντιστής

Σωτήρης Λέκκας

Φυσικοθεραπευτής

Συνεργάτες